تصاویر

کد 00360682004

چمدان دلسی مدل ایرادونچر

جزئیات

https://chamedaniran.com/fa/product/چمدان/00360682004-چمدان-دلسی-مدل-ایرادونچر.html

H 71 x L 45.5 x D 28/31 cm - 90 L + 10 L - 3.6 kg

حجم داخلی و ابعاد خارجی محصول با احتساب چرخ و دسته ترولی - وزن

توضیحات محصول

جهت ارسال نظر ابتدا باید در سایت ثبت نام یا وارد سایت شوید